شاید جواب سوال شما در این قسمت باشد

 بله، کلیه محصولات مورد تایید نهاد ملی نظارتی می باشد.

خیر، در هیچ کدام از محصولات نگهدارنده ای استفاده نگردیده است.

 خیر، کلیه محصولات فاقد هر گونه رنگ سنتتیک می باشند.

خیر، هیچ گونه صمغی در تولیدات مربا مورد استفاده قرار نگرفته است.

در جای خشک و خنک نگهداری شود و بعد از باز شدن در دمای یخچال نگهداری گردد.

خیر، محصولات مربا فاقد پکتین می باشد.

تولید با ماشین آلات به روز و به شکل اتوماتیک انجام می گیرد.

 لطفاً جهت هماهنگی با شماره تماس33527611-038 حاصل فرمایید.

جهت اطلاع از نحوه اخذ نمایندگی با شماره 33527611-038در ارتباط باشید.